pracownia psychologiczna

restart
zaprasza na badania
psychotechniczne kierowców

INFORMACJE O BADANIU

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

 • należy być wypoczętym
 • nie należy spożywać alkoholu 48h przed badaniem
 • należy przyjść w okularach/szkłach kontaktowych


  Na badanie nie należy przychodzić w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego.

 • DLA KOGO KIEROWANE JEST BADANIE?

 • Kierowców (zawodowych, pojazdów służbowych, uprzywilejowanych)
 • Kandydatów na kierowców kat. C1 C1+E C C+E D1 D1+E D D+E
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy (również kandydatów)
 • Kierowców taxi
 • Operatorów wózków widłowych, akumulatorowych, suwnic, maszyn w ruchu, koparek, spychaczy, dźwigów itp.
 • Osób pracujących na wysokości
 • Kierowców skierowanych przez policję za przekroczenie punktów karnych
 • Kierowców skierowanych przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu
 • Kierowców skierowanych przez policję, będących sprawcami wypadku

 • JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA BADANIE?

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • skierowanie na badanie, jeśli zostało wydane


  Orzeczenie wydawane jest w tym samym dniu, bezpośrednio po badaniu.

 • CENNIK


  150 zł (z VAT) *
  KIEROWCY ZAWODOWI / PO SPOŻYCIU ALKOHOLU

 • Badanie psychologiczne egzaminatora i instruktora jazdy.
 • Badanie psychologiczne kierowców zawodowych oraz osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E
 • Badanie psychologiczne kandydata na kierowcę.
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne.
 • Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego.
 • Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu.
 • Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających.
 • Badanie psychologiczne osoby, która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych.
 • Badanie psychologiczne kierowców Taxi.


  * Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2014r. wszystkie badania w zakresie psychologii transportu mają stałą cenę 150 zł brutto. Cennik obowiązuje od 20.07.2014r.  


  150 zł (z VAT)
  OPERATORZY MASZYN

 • Badanie psychologiczne operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózki widłowe) oraz operatora urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 metra (układnic magazynowych, wysokiego składowania).
 • Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (np. operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych.
 • Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig.
 • Badanie do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • Badanie psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania.  


  200 zł (z VAT)
  KIEROWCY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH KAT. B

 • badanie kierujących pojazdami w celach zawodowych (służbowych)
 • Badanie dla pracowników wymagających sprawności psychomotorycznej.
 • Badanie psychologiczne na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy.
 • Badania psychologiczne pracownika ochrony.
 • Badania psychologiczne motorniczego.
 • Badanie psychologiczne w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej.  


  120 zł (z VAT)
  BADANIE W CIEMNI- WIDZENIE ZMIERZCHOWE

 • Badanie wrażliwości na olśnienie, widzenie zmierzchowe oraz widzenie stereoskopowe.